Contact us

O' Ready Promotions Co.,Ltd

Room 0301, Building No. 8, Xiangwu'erli

Xiang'an District,Xiamen City, Fujian, China

Tel: +86 592 336 8101

Fax: +86 592 336 8101

www.promotions-supplier.com

 

Sales team:

sales@promotions-supplier.com

Christina.pan@promotions-supplier.com


977689543-Click To Talk 977689543-Click To Talk
skpye-Click To Talk skpye-Click To Talk